L O G I S T Y K A

O D P R A W Y   C E L N E

L O G I S T Y K A

M A G A Z Y N,  S K Ł A D  C E L N Y

L O G I S T Y K A

O D P R A W Y  C E L N E

L O G I S T Y K A

C A R N E T  T I R,  C M R

Konta bankowe IZBA CELNA W KRAKOWIE
  • rachunek bieżący dochodów budżetowych izb celnych jako państwowych jednostek budżetowych:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

na którym  gromadzone będą wpływy m.in. z cła, podatku VAT od importu wynikających ze zgłoszeń celnych, decyzji/postanowień, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postępowania, opłat za udostępnianie danych, opłat za udzielenie zezwoleń (zgodnie z w/w projektem z dnia 27 sierpnia 2015 r.), jak również deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  • rachunek bieżący do gromadzenia dochodów budżetu państwa z wpływów z podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

na którym gromadzone będą wpływy wynikające z podatku akcyzowego krajowego, podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz podatku akcyzowego importowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, wpłaty kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, jak również należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

  • rachunek bankowy sum depozytowych przeznaczony do gromadzenia wpływów z tytułu zabezpieczeń:

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

na którym będą gromadzone wpłaty z tytułu zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłat do gier hazardowych.

 

Konto bankowe URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  • opłaty skarbowe

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

 
Konto bankowe URZĄD MIEJSKI POZNAŃ 61-706 Poznań, UL. Libelta 16/20
  • Opłata skarbowa do upoważnienia

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763