L O G I S T Y K A

O D P R A W Y   C E L N E

L O G I S T Y K A

M A G A Z Y N,  S K Ł A D  C E L N Y

L O G I S T Y K A

O D P R A W Y  C E L N E

L O G I S T Y K A

C A R N E T  T I R,  C M R

epi

 

 EPI

Przygotowujemy elektroniczne zgłoszenia tranzytowe (EPI), przy wjeździe transportu samochodowego przez białoruskie przejścia graniczne na terytorium unii celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).

Sporządzenie EPI przed przyjazdem samochodu z towarem na granicę skraca czas oczekiwania na wypełnienie formalności na granicy. Elektroniczną kopię EPI należy najpóźniej 2 godziny przed przybyciem środka transportu na terminal graniczny Białorusi.

Nasza agencja celna w Białymstoku znajduje się na trasie do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Taka lokalizacja umożliwia sporządzenie EPI naszym klientom w korzystnym czasie, przed dojechaniem na terminal graniczny.

 

 

 

 

GWARANCJE

Oferujemy procedury gwarancji jako alternatywne formy zabezpieczenia płatności towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej w stosunku do organów celnych Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan)