L O G I S T Y K A

O D P R A W Y   C E L N E

L O G I S T Y K A

M A G A Z Y N,  S K Ł A D  C E L N Y

L O G I S T Y K A

O D P R A W Y  C E L N E

L O G I S T Y K A

C A R N E T  T I R,  C M R

clo   Oferujemy kompleksową obsługę celną z zakresu wszystkich procedur celnych, również w procedurze uproszczonej:
 • wywóz
 • dopuszczenie do obrotu
 • uszlachetnianie
 • skład celny
 • tranzyt
 • odprawa czasowa
 • przetwarzanie pod kontrolą celną
 • końcowe przeznaczenie

   Dzięki stosowaniu procedur uproszczonych, czas odprawy celnej nie przekracza 30 minut. Procedura uproszczona w imporcie umożliwia skorzystanie z rozliczenia podatku Vat na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług tzn. rozliczenie go w składanej co miesiąc w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7.

  Wykorzystując szeroką wiedzę, profesjonalizm oraz doświadczenie, poparte wieloletnią praktyką w branży oferujemy:

 • odprawy celne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
 • odprawy celne dla osób fizycznych obejmujące przesiedlenie mienia
 • odprawy celne przesyłek kurierskich i pocztowych (paczka, pocztex)