L O G I S T Y K A

O D P R A W Y   C E L N E

L O G I S T Y K A

M A G A Z Y N,  S K Ł A D  C E L N Y

L O G I S T Y K A

O D P R A W Y  C E L N E

L O G I S T Y K A

C A R N E T  T I R,  C M R

TIRCARNET TIR – (Transport International Router, Międzynarodowy Tranzyt Drogowy) jest międzynarodowym dokumentem celnym w którym towar celny przewożony jest bez przeładunku przez jedną lub wiele granic, od wyjściowego urzędu celnego do urzędu celnego w miejscu docelowym.

Zapewniamy sprawne i profesjonalne otwieranie tranzytów - karnetów TIR oraz wypełnianie dokumentów przewozowych CMR.