epi

 

 EPI

Przygotowujemy elektroniczne zgłoszenia tranzytowe (EPI), przy wjeździe transportu samochodowego przez białoruskie przejścia graniczne na terytorium unii celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).

Sporządzenie EPI przed przyjazdem samochodu z towarem na granicę skraca czas oczekiwania na wypełnienie formalności na granicy. Elektroniczną kopię EPI należy najpóźniej 2 godziny przed przybyciem środka transportu na terminal graniczny Białorusi.

Nasza agencja celna w Białymstoku znajduje się na trasie do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Taka lokalizacja umożliwia sporządzenie EPI naszym klientom w korzystnym czasie, przed dojechaniem na terminal graniczny.

 

 

 

 

GWARANCJE

Oferujemy procedury gwarancji jako alternatywne formy zabezpieczenia płatności towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej w stosunku do organów celnych Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan)